Vlaamse Gaai 2

4356 DC Oostkapelle

0118-583989

info@ehsoostkapelle.nl

richting nieuw gebouw

Klik op DEZE ZIN om direct naar de notitie van Bladgroen te gaan.

Uit de nieuwsbrief van mei 2018:

Beste Lezer,
Het is al weer even geleden dat u via de nieuwsbrief bent geïnformeerd over de stand van zaken rondom het MFA in Oostkapelle.
 
Het proces wat we met Evert van Kampen van bureau Bladgroen hebben doorlopen is tot volle tevredenheid afgerond. Van dit proces is een notitie gemaakt welke u op de website van de school kunt vinden. Klik daarvoor op deze link.
 
Op 19 maart j.l. hebben we voor onze leden een informatieavond gehouden waarin u bent bijgepraat over de stand van zaken. Op deze avond heeft Wieland Zwemer en de MR u bijgepraat over de stand van het proces. Voor diegene die er niet waren: Wieland is oud-voorzitter van het schoolbestuur en momenteel nog voorzitter van de Stichting Beheer Eben Haezer en heeft zoals u wellicht weet een eigen onderneming op het gebied van Vastgoed (voor extra info kunt u kijken op zijn website: www.yellow-dog.nl ) Gezien zijn kennis en ervaring hebben we als bestuur Wieland  gevraagd of hij ons wil helpen en vertegenwoordigen in het proces. Namens de EHS heeft hij zitting in de stuurgroep en bezoekt de verschillende werkgroepen en vergaderingen. Aanzien deze vaak overdag plaats vinden is het vaak niet mogelijk om dit als bestuursleden op te pakken. We zijn erg blij en dankbaar dat we iemand zoals hij in onze gelederen hebben!
 
Een gespecialiseerd bureau (SpaceValue) heeft in opdracht van de gemeente een onderzoek gedaan in Oostkapelle om te kunnen bepalen welke locaties er geschikt zouden kunnen zijn om het nieuwe MFA te bouwen. Hierin kwamen 8 mogelijke locatie naar voren. Van deze 8 zijn 3 voorgesteld om gericht te onderzoeken. In de komende weken zal duidelijk worden welke locatie of locaties worden gekozen. Een belangrijke bijeenkomst hierover wordt op D.V. 7 mei a.s. gehouden in de halve Maan. Het is van groot belang dat u daarbij aanwezig bent. Bij deze dus alvast de oproep om in uw agenda deze avond te reserveren. Een officiële uitnodiging voor deze avond volgt nog.
Voor wat betreft de afwikkeling van het SBEH-deel van het gebouw (het gedeelte waar o.a. stichting Welzijn Veere zijn kantoor heeft) daarvoor hebben we donderdag (19-4) een overleg met de verantwoordelijk wethouder. Over de uitslag van dit overleg hoop ik u in een volgende nieuwsbrief iets te kunnen meegeven.
Ik hoop u op deze manier weer wat te hebben 'bijgepraat' al besef ik me dat een stukje in de nieuwsbrief nooit volledig kan zijn. Mocht u nog vragen hebben of iets kwijt willen neem dan contact met ons op! En vergeet 7 mei niet!

Hartelijke groet, Jan Joost de Jong