Vlaamse Gaai 2

4356 DC Oostkapelle

0118-583989

info@ehsoostkapelle.nl

Naam, richting en logo


De Eben-Haëzerschool is een christelijke school op reformatorische grondslag. Zij gaat uit van de vereniging voor christelijk basisonderwijs op reformatorische grondslag te Oostkapelle en is ontstaan in 1984. De naam Eben-Haëzer, is afgeleid uit 1 Samuël 7 vers 12: "Tot hiertoe heeft ons de Heere geholpen".

In het logo van de school komt niet alleen de naam tot uitdrukking, maar ook onze missie:

 

  
In 1 Samuël 7: 12 wordt er een gedenksteen opgericht omdat het volk Israël tot daartoe geholpen is door de Heere. Deze steen is onderdeel van het logo. Een steen geeft iets blijvends aan. Verder is op de steen een groene driehoek te zien met linksonder een rood vlak, rechtsonder een blauw vlak en bovenaan een wit vlak. Het groene symboliseert de Heere Jezus die met Zijn armen wijd open staat. Zondige mensen zijn welkom bij Hem. De rode kleur bedoelt een heenwijzing te zijn naar het bloed van de Heere Jezus dat vloeide om de zonden te vergeven van hen die hun zonden oprecht belijden en laten. De blauwe kleur is de kleur van water; water heeft een schoonmakende kracht en ziet op het gewassen worden van onze zonden. De witte kleur geeft het verlangen van persoonlijke groei in het geloof in de Heere Jezus weer, zoals de Bijbel het ook verwoord als 'jaag ik naar het wit' (Fil 3:14).