Vlaamse Gaai 2

4356 DC Oostkapelle

0118-583989

info@ehsoostkapelle.nl

wijziging coronamaatregelen op de EHS - let op!!

16-10-2020
MAATREGELEN CORONA

Op het eerste gezicht verandert er naar aanleiding van de persconferentie in het onderwijs niet veel. Tóch heeft de opmars van het virus ook impact op onze school en verandert er een aantal zaken:
  1. We zijn extra alert op wie er in de school komt. Hier gaan we wat strenger op worden. Na de herfstvakantie geldt, in lijn van de infographic van de PO-Raad (zie bijlage) het volgende:
'In de school zijn alleen ouders/verzorgers/externen die nodig zijn voor de dagelijkse gang van zaken.'
Dit komt dus heel nauw. Even voor schooltijd met uw kind mee naar binnen lopen, is er niet meer bij. Hoe jammer ook, maar de verjaardag van uw kind meevieren in de klas kan voorlopig ook niet meer. Even na schooltijd binnenlopen om iets tegen de leerkracht te zeggen, gaat dus ook niet meer. De luizencontrole na de herfstvakantie gaat dus ook niet door (wees zelf oplettend en meld het zo nodig op school!!).
Uitzonderingen blijven bestaan. Geplande oudergesprekken kunnen gelukkig gewoon doorgaan. De muzieklessen na schooltijd ook en bij het overblijven worden ouder(s)/verzorger(s) verwacht voor de pleinwacht.
  1. Naast dat we u dringend blijven vragen om bij een bezoek aan de school de gezondheidscheck toe te passen en u te registreren als bezoeker (overblijfkrachten uitgezonderd), komt daar nog iets bij:
'In de school wordt door teamleden en bezoekers een mondkapje gedragen, buiten het lokaal.'  

Verder hanteert De Halve Maan rond de gymlessen ook andere regels, die zullen dus ook iets anders gepland worden. Als het belangrijk is dit met u te delen, zullen we dat doen.

Hartelijk dank voor uw begrip. En laten we hopen maar vooral bidden dat het virus onder ons niet zal gaan woekeren.