Vlaamse Gaai 2

4356 DC Oostkapelle

0118-583989

ict@EHSoostkapelle.nl

MR vergaderdata
 
Dinsdag 14 februari 2017  Jaarlijks overleg met het bestuur 
Dinsdag 14 maart 2017 12.00 uur in het lokaal van gr. 5 
Dinsdag 23 mei 2017  12.00 uur in het lokaal van gr. 5 
 Dinsdag 20 juni 2017 12.00 uur in het lokaal van gr. 5